Hopp til innhold

Botulinumtoksin

Avatar
Av Peter Svamo

Når du får høre at botulinumtoksin er en nervegift, så stemmer det. Men det mange ikke er klar over er at denne nervegiften hjelper mange mennesker til et bedre liv. I behandlingen av sykdommer brukes botulinumtoksin mot bl.a gnissing i tennene, migrene, svetting, muskelkrampe og ufrivillige bevegelser.

– Mange variasjoner.
– Individuell effekt.
– Blokkerer utsondring av acetylkolin.

Legemiddelnavnet Botox forbindes ofte med skjønnhetsbehandling og rynker. Det mange ikke vet er at botulinumtoksin finnes i 8 ulike grupper – fra A til H. Botox er et legemiddel i gruppe A. Ved svettebehandlingen brukes ofte legemiddel fra gruppene A og B. I gruppe A er det dessuten ulike sorter. Molekylene sitter sammen med ulike støtteproteiner. Det påvirker hvor raskt man får effekt etter behandlingen.

Hvordan virker botulinumtoksin?

Botulinumtoksin virker ved at nerveendene hindres i å sende signaler. En svettekjertel er ikke istand til å aktivere seg selv. Den trenger noe som trigger den til å produsere svette – nemlig stoffet acetylkolin. Ved lokalbehandling, med injeksjoner i huden, blokkeres nervene slik at de ikke sender acetylkolin til svettekjertlene. Dermed opphører svetteproduksjonen. 

Hva slags botulinumtoksin brukes innen behandlingen?

De vanligste legemidlene som brukes i svettebehandling er Dysport og NeuroBloc. Dysport gir raskere effekt enn Botox eller andre legemidler i samme gruppe. Akkurat det er grunnen til at man velger Dysport. NeuroBloc har kun liten og kortvarig effekt på muskulatur. Av den grunn kan man bruke NeuroBloc i behandlingen av svetting i ansiktet. Dermed påvirkes verken muskulatur eller mimikk i særlig grad.

Hvordan injiseres legemiddelet?

Injeksjoner med botulinumtoksin skal kun utføres av godkjente sykepleiere og leger. Ved behandling av hyperhidrose – overdrevet svetting – er det viktig å gi injeksjonene i det andre laget av hudens tre lag. For dype injeksjoner kan medføre svekkelse i musklene og også dårligere effekt mot svettingen. Når legemiddelet injiseres i huden skal støtteproteinene løsne, og de aktive molekylene skal feste seg i synapsene. Synapsene utgjør her en kobling mellom nerver og svettekjertler. Prosessen tar noen dager. Pasienten opplever effekt av behandlingen tidligst etter 2-3 dager. 

Hvorfor varierer lengden på effekten?

Kroppens immunforsvar er avgjørende for hvor lenge man har effekt av behandling med botulinumtoksin. Noen personer har komponenter i immunforsvaret, som raskt bryter ned botulinumtoksin. Dette medfører at signalene fra nervesystem når fram igjen, og dermed er svetteproduksjonen igang igjen. Man begynner å svette som tidligere.