Håndsvette – slik behandler vi svette hender

Håndsvette kan ha negativ innvirkning på yrkeslivet og det sosiale livet, ettersom håndsvette lett kan tolkes som tegn på nervøsitet og usikkerhet. Svette hender vil redusere livskvaliteten, men slik bør det ikke være. Det finnes effektiv og rask behandling mot denne type hyperhidrose. På Svetteklinikken behandler vi håndsvette med legemiddelinjeksjoner i huden. I løpet av en uke vil svettingen nærmest opphøre helt. Behandlingen vil ha effekt i 3 – 12 måneder.

Å svette er en naturlig funksjon. Svettekjertler finnes over nesten hele kroppsoverflaten. Det er spesielt mange svettekjertler i håndflatene og på fingrene. For å ha et bra håndgrep er det viktig å ha en passe mengde svette. På andre deler av kroppen hjelper svettingen til med å kjøle ned og se til at vi har en stabil kroppstemperatur. Når temperaturen når et visst nivå vil hjernen sende signaler gjennom nervene til svettekjertlene for å stimulere disse til å produsere svette. Stress, uro, fysisk aktivitet eller trening, sterk mat og vin kan også stimulere til svetting.

De som har hyperhidrose eller svette hender har ikke flere eller større svettekjertler enn andre, men har svettekjertler som er overaktive. Hjernen overreagerer på stimuli som varme, anstrengelse og stress, og sender ut for mye nervesignaler til svettekjertlene. På den måten blir svettekjertlene overstimulerte og produserer for mye svette.

Grunnen til hyperhidrose er ikke fullt ut kjent. Palmar hyperhidrose, dvs. håndsvette, kan starte tidlig i barndommen, og er ofte arvelig betinget.

Har man svette hender kan det være vanskelig å håndhilse. Aktiviteter hvor man holder hverandre i hendene blir forsøkt unngått. Det kan være forbundet med flauhet å etterlate seg svette på PC-mus og tastatur. På skolen og i arbeidet blir papirer fuktige, og er man keivhendt vil man dra fuktigheten ut i teksten man skriver. Med altfor svette hender vil man lettere kunne miste saker og ting, da grepet vil være dårligere. På vinterstid vil man fryse mer på fuktige hender. I alvorlige tilfeller kan palmar hyperhidrose føre til frostskader på hendene.

Førstevalget mot håndsvette er et lokalt middel med aluminiumklorid. Om dette ikke hjelper i tilstrekkelig grad, eller gir bivirkninger, bør man forsøke legemiddelinjeksjoner med Botox. Svetteklinikken utfører denne type behandling mot håndsvette.

Legemiddelet hindrer nerveendene i å sende signaler til svettekjertlene. Dermed blir ikke svettekjertlene aktivert, og svetteproduksjonen stanser. For de fleste vil svettingen stanse helt i løpet av en uke. Effekten av dette varer fra 3 – 12 måneder. Hvor lenge denne effekten vil vare er avhengig av ditt immunforsvar, dvs. hvor fort immunforsvaret vil bryte ned effekten. En slik behandling er ikke permanent. Når svettingen kommer tilbake må man foreta en ny svettebehandling.

Før du får din første svettebehandling må du booke en legekonsultasjon hos oss. Under konsultasjonen vil legen gå gjennom svettebehandlingen, hvordan den utføres, forventet effekt og eventuelle bivirkninger. Det er viktig at legen får vite om du er gravid eller ammende, har noen sykdommer, tar medisiner eller om du har en kjent overømfintlighet mot bedøvelse. Legemiddelet som skal injiseres i hendene blir skrevet ut på resept før behandlingen.

Under hyperhidrosebehandlingen gis det mikroinjeksjoner av BTX. Injeksjonene gis med svært tynne nåler i håndflatene og på fingrene. Den autoriserte behandleren følger et mønster, som kan sammenlignes med et rutenett. Injeksjonene gis kun i huden. Selve behandlingen går fort, og er over på noen minutter. Før behandlingen får du smertestillende legemiddel.

Den dagen svettebehandlingen utføres, bør man unngå aktiviteter som øker kroppstemperaturen, f.eks kraftig fysisk aktivitet, badstue eller varme bad. Massasje på behandlede områder bør unngås; ellers vil legemiddelet spre seg for mye i huden. Det vil ta noen dager før legemiddelet “finner fram” og knytter seg til senderne på nerveendene. Du kan bli svært tørr på hendene de første ukene, og kan da bruke fuktighetskrem. OBS! Du får ikke kjøre motoriserte kjøretøy etter behandlingen, da du har fått smertestillende behandling med opioider (narkotikaklassifisert legemiddel).

Samtlige bivirkninger vil være lokale og vil gå over av seg selv. En mulig bivirkning etter behandlingen av svette hender er svakhet i “pinsettgrepet”. Muskelsvakheten er forbigående, og det nedsatte grepet vil alltid forsvinne. For de som opplever en slik svakhet vil det gå over i løpet av etpar uker. En annen birkning kan være små blåmerker i området som er behandlet. Kompensatorisk svetting er uvanlig. Som oftest minsker svetteproduksjonen på føttene etter svettebehandling av hendene. Mange ser på dette som en positiv bivirkning.